Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Els set punts d’entrenament de la ment: Lodjong (primera part)

Els set punts d’entrenament de la ment: Lodjong (primera part)

El significat de l'essència de la vida és donar-li sentit vivint en pau amb felicitat i bondat de manera

individual, perquè s'estengui així a l'àmbit social.

Per als buscadors espirituals, a més, el significat de la vida és compartir alegria, felicitat, compassió i

saviesa amb els altres, per a la nostra pròpia supervivència i com a font de felicitat i pau, perquè

estem molt connectats amb els altres i amb l'entorn en el qual vivim.

D'altra banda, sense els altres no hi ha cap possibilitat d'aconseguir la il·luminació o nirvana, perquè

sense ells no podrem practicar la compassió o karuna, l'amor o metta, la generositat o dana, ni la

resta de les virtuts.

Per tant, per al benefici de la societat actual i del món en general i per a l'enfortiment de la nostra

pròpia pau, hem de cuidar la font, d'aquí la importància de la pràctica de lojong.

A través d'aquesta pràctica podem descobrir com tractar els problemes i el dolor així com la seva

arrel, la manera de superar-los i la forma d'obtenir més espaiositat interior i despertar profund en el

camí d'aquesta vida cap a la il·luminació.

Aquest és el sentit real de la pràctica del bodisatva.

Explorarem més detalls durant el curs.

Tots sou benvinguts!