Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

El procés de la mort i el bardo

El procés de la mort i el bardo

Què és la mort?

Com succeeix el procés de la mort?

És possible interferir en aquest procés o és alguna cosa que no depèn de nosaltres i l’hem de patir?

Els ensenyaments del Buda són molt abundants en aquest tema i donen una descripció molt precisa

del moment de la mort. S'expliquen totes les etapes i també de quina manera ens podem preparar per

a aquest moment.

El bardo és el període que segueix a la mort i precedeix el nou naixement. Totes les experiències que

succeeixen en aquest moment, les visions que podem tenir, les causes d'aquestes visions i el seu

significat van ser descrites pel Buda, qui va donar tots aquests ensenyaments per compassió, perquè

puguem preparar-nos i travessar aquest pas difícil amb tranquil·litat, calma i pau.

Durant el curs, Lama Khenpo Negdön abordarà aquests punts amb tots els detalls.

Tots sou benvinguts!