Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Resum del camí Vajrayana

Resum del camí Vajrayana

Dels tres camins a la il·luminació ensenyats pel Buda, el

theravada,el mahayana i el vajrayāna, aquest darrer és el que

es considera la ruta més directa cap a la il·luminació i representa la

transmissió dels ensenyaments més profunds del Buda.

Partint de la idea que tots ja tenim la naturalesa de Buda en

nosaltres mateixos, la il·luminació és simplement el reconeixement

de la nostra veritable naturalesa, per això, el vajrayāna es coneix

com el vehicle del resultat.

Les pràctiques del vajrayāna transformen la nostra experiència

quotidiana, sovint plena de confusió i negativitat, en la claredat i la

saviesa d'un ésser il·luminat. Aquestes pràctiques permeten

aconseguir la il·luminació en una sola vida. El vajrayāna és únic en

la seva presentació de tots els contraris com la unió de buit /

felicitat i en el seu optimisme d'arribar a ser il·luminats en aquesta

vida.

Vajrayāna es basa en la transmissió de la pràctica d'un mestre

tàntric qualificat, que forma part d'un llinatge de transmissió que es

deriva de l'època de Buda. El ritual de transmissió és una cerimònia

en què el professor instrueix a l'estudiant de la forma correcta de

fer la pràctica i li dóna permís per continuar la pràctica amb

regularitat.