Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Retir de Txenrezig

Retir de Txenrezig

Chenrezig o Avalokitesvara és una figura espiritual que representa l'amor i la compassió com a aspectes fonamentals de la ment, aquest amor bondadós és l'essència de la ment de tots els éssers. La meditació de Chenrezig, està dissenyada per desenvolupar la nostra naturalesa compassiva i, aconseguir veure a tots els éssers amb amor i sense fer diferència entre ells, ens purifica de visions errades i de les emocions aflictives que no permeten que vegem la naturalesa de la nostra ment.

 

Dimecres 14 d'agost:
17 :00 Recepció i distribució d'habitacions
19 :00-20:00 Sopar
21 :00 Introducció al retir

Dijous 15 d'agost:
06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09: 30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc, una fruita
18 :00-19:30 Ensenyament
20:00 – 20:30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Divendres 16 d'agost:
06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc, una fruita
18 :00-19 :30 Ensenyament
20 :00-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Dissabte 17 d'agost:

06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13:00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17:00-18 :00 Te, suc, una fruita
18 :00-19 :30 Ensenyament
20 :00-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Diumenge 18 d'agost:
06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar Chenrezig
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc, una fruita
18 :00-19:30 Ensenyament
20 :00-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Dilluns 19 d'agost:
06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc, una fruita
18 :00-19 :30 nsenyament
20 :00 -20:30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Dimarts 20 d'agost:
06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament de conclusió
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar i fi del retir