Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Tara blanca (és necessari haver rebut alguna iniciació, sigui la que sigui) 2a part

Tara blanca (és necessari haver rebut alguna iniciació, sigui la que sigui) 2a part

Tara té 21 manifestacions, cada forma pren un color diferent, com

blau, negre, verd, blanc ..., i cadascuna ofereix una energia o virtut

diferent per ajudar-nos en els nostres camins espirituals.

D'aquestes 21 Tares, les dues més populars són Tara Verda i Tara

Blanca.

Es considera a Tara Blanca com la manifestació de l'aspecte suau i

sanador de Tara, complementari a l'aspecte dinàmic, vigorós i

creador de la Tara Verda, sent les dues manifestacions de la força

vital.

Es considera que en les seves funcions està el fet de concedir-nos

llarga vida, bona fortuna i saviesa una llarga vida ens permet tenir

temps per treballar en el camí de l'alliberament, la bona fortuna o

mèrit ens donarà les condicions necessàries internes i externes per

al nostre progrés, i la saviesa és la qualitat més important.

La història de l'origen de Tara, explica que fa molts anys va néixer

com a filla d'un rei. Va esdevenir una princesa espiritual i

compassiva, regularment oferia ofrenes i oracions. Així va

desenvolupar un gran mèrit, i els monjos li van dir que, a causa

dels seus assoliments espirituals, pregaven perquè renaixis com un

home i pogués difondre els ensenyaments budistes. Ella va

respondre que no hi havia cap home ni cap dóna, que no hi havia

res en realitat i que desitjava romandre en forma femenina per

servir a altres éssers fins que tothom arribés a la il·luminació, això

implicava la ignorància dels monjos pressuposant que sols els

homes podien transmetre l'ensenyança del Buda. Així, Tara podria

considerar-se una de les primeres feministes.

Una altra llegenda de Tara és que va néixer de les compassives

llàgrimes d'Avalokiteshvara (el buda de la compassió):