Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Retir de cap d'any

Retir de cap d'any

Gràcies a la meditació, tenim la possibilitat de conèixer la naturalesa última de la nostra ment, i aquest reconeixement posa fi a tot patiment.
La meditació és un camí progressiu que en la seva primera etapa se’n diu "shine".
L'expressió tibetana "shine" es descompon en dues síl·labes: "shi", que significa apaivagar, calmar, i "ne" romandre. Això vol dir que apaivaguem el cos, la paraula i la ment. I que ens quedem en aquest estat de pacificació.
La meditació en el Buda té l'avantatge d'ajudar-nos, no solament a estabilitzar la ment, sinó també a obrir-nos més a la influència espiritual del Buda. Gràcies a això, la nostra comprensió augmenta, el nostre karma es purifica, trobem la pau i la felicitat interior mentre es desenvolupa la capacitat meditativa.
Les tècniques de Pranayama són exercicis respiratoris del Ioga que porten a la concentració i al control del prana (energia continguda en la respiració dins de l'organisme). El benefici d'aquesta pràctica és sanar i equilibrar el cos i la ment, recarregant energia positiva, etc.
La motivació de la compassió (Karuna en sànscrit), és que tots els éssers puguin alliberar-se del patiment i de les causes del patiment. Una Virtut que és de gran importància en totes les escoles del budisme, especialment en el mahayana i tantrayana. Aquestes qualitats es conreen particularment per mitjà de la meditació i adreçant-se amb imparcialitat cap a tots els éssers. En el mahayana, Karuna, la compassió, destaca com un complement necessari de visió (prajana) i com un ingredient essencial en la perfecció de la totalitat de la il·luminació.
En les fonts del mahayana, es diu que la unió de la meditació i de la compassió té com a beneficis reduir l'egocentrisme i el sentiment de soledat, de donar confiança, d'obrir el cor i de contribuir al benestar dels altres.
La saviesa i la compassió es comparen amb les dues ales amb es quals  podrem volar cap a l'illa de la il·luminació.
Podreu descobrir i gaudir de més detalls al llarg del retir.
Programa del retir de nadal
Retir de Pranayama, Buda i Compassió

Amb presa de vots de Soyong i Noble silenci (sense sopar)

Del divendres 27 fins al dimarts 31 de desembre 2019.

27 de desembre:
17:00 Recepció i distribució de les habitacions
20:00 Sopar
21:00 Introducció al retir
​28 de desembre:
6:30-07:55 Presa de vots de Soyong, Meditació Pranayama i meditació a Buda
8:00-09:30 Esmorzar
9:30-11:00 Ensenyament
11:30-13:00 Meditació en Buda
13:00-15:00 Dinar
15:00-15:45 Meditació individual a Buda
16:00-17:00 Meditació en la compassió
17:00-18:00 Te, suc de fruita. ...
18:00-19:30 Ensenyament
20:00-20:30 Te, suc de fruita ...
20:30-22:00 Pranayama i meditació a Buda
22:00 Tots han d'anar al llit i adormir en pau de manera relaxat
​29 de desembre:
6:30-07:55 Presa de vots de Soyong, Meditació Pranayama i meditació a Buda
8:00-09:30 Esmorzar
9:30-11:00 Ensenyament
11:30-13:00 Meditació en Buda
13:00-15:00 Dinar
15:00-15:45 Meditació individual a Buda
16:00-17:00 Meditació en la compassió
17:00-18:00 Te, suc de fruita ...
18:00-19:30 Ensenyament
20:00-20:30 Te, suc de fruita. ...
20:30-22:00 Pranayama i meditació a Buda
22:00 Tots han d'anar al llit i adormir en pau de manera relaxat
30 de desembre:
6:30-07:55 Presa de vots de Soyong, Meditació Pranayama i meditació a Buda
8:00-09:30 Esmorzar
9:30-11:00 Ensenyament
11:30-13:00 Meditació en Buda
13:00-15:00 Dinar
15:00-15:45 Meditació individual a Buda
16:00-17:00 Meditació en la compassió
17:00-18:00 Te, suc de fruita ...
18:00-19:30 Ensenyament
20:00-20:30 Te, suc de fruita. ...
20:30-22:00 Pranayama i meditació a Buda
22:00 Tots han d'anar al llit i adormir en pau de manera relaxat
 31 de desembre
6:30-07:55 Meditació Pranayama i meditació a Buda

8:00-09:30 Esmorzar
9:30-11:00 Ensenyament de conclusió
11:30-13:00 Meditació en Buda i en la compassió
13:00-15:00 Dinar i fi del retir
El preu del retir, des del dia 27 de desembre a les 17:00, amb sopar de cap d'any, el dia 31, i sortida al matí següent després d'esmorzar és de 330 €.
El preu del retir, des del dia 27 de desembre a les 17:00 fins al dia 31 després del dinar és de 300 €.