Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Els quatre fonaments de l’atenció plena

Els quatre fonaments de l’atenció plena

El Sattipathanasutra, en sànscrit, va ser traduït en castellà com Els quatre fonaments de l'atenció

plena. És un text fonamental per a l'ensenyament i la pràctica de la meditació. El Buda ha atribuït una

gran importància a aquest mètode dels quatre fonaments de l'atenció plena durant la seva vida, i els

seus molts ensenyaments sobre aquest tema es van estendre a tot el món.

Efectivament, el Buda va declarar que “aquest mètode és l'única via per a la purificació dels éssers,

per a transcendir les penes, per a apagar el patiment i la insatisfacció, per a avançar en la via justa i

per a realitzar el nirvana”.

El fonament d'aquest ensenyament és la pràctica de l'observació atenta.

Des de fa dos mil cinc-cents anys, aquest Sutra va ser estudiat, practicat i transmès, generació rere

generació, amb especial cura.

Els quatre mètodes d'atenció són: l'atenció al cos, l'atenció a les sensacions, l'atenció a la ment, i

l'atenció als objectes de la ment.

Aquest cap de setmana, Lama Khenpo Ngedön ens ensenyarà detalladament el sentit d'aquest text,

com posar-lo en pràctica i tots els beneficis que resulten en d'això.

Tots sou benvinguts!