Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

El Budisme

Centre Busdista


El budisme és el veritable i correcte mètode que ens porta a la més alta i profunda saviesa desperta, l'única capaç de reconèixer la veritable naturalesa dels fenòmens. La seva base és l'ètica moral; el seu mètode, la meditació de samadhi; i la seva visió correcta, la saviesa.

Provinent de l'Índia, el budisme va penetrar al Tibet a partir del segle VII i va estar completament arrelat al segle VIII, quan es va convertir en el dipositari d'un conjunt d'ensenyaments i de tècniques de meditació que cobreixen la totalitat del pensament budista.

L'escola Kagyu es caracteritza per la importància que dóna, des del principi, a la pràctica meditativa, sense menysprear la importància dels ensenyaments escrites. Aquesta escola està composta, al seu torn, per tres llinatges: el primer es coneix com el llinatge profund, que va del Buda a Manjushri i d'aquest a Nagarjuna; el segon, com el llinatge extens i va del Buda a Maitreya i d'aquest a Asanga; i el tercer, com el llinatge de les instruccions-clau, que va del Buda principal i arriba a saraha i Naropa.

L'escola Karma Kagyu heretar dos corrents molt importants de meditació: els Sis Ioges de Naropa, pràctiques poderoses que treballen amb energies interiors, i el Mahamudra, o el gran segell (o unió) entre la lluminositat de la ment i la vacuïtat de les seves construccions , la meditació més alta i un tret exclusiu de la tradició Karma Kagyu. Actualment aquesta escola està dirigida pel 17è Gyalwa Karmapa, Trinley Thaye Dorje.