Fundació Chökyi Ö

El Budisme

Centre Busdista


El budisme és el veritable i correcte mètode que ens porta a la més alta i profunda saviesa desperta, l'única capaç de reconèixer la veritable naturalesa dels fenòmens. La seva base és l'ètica moral; el seu mètode, la meditació de samadhi; i la seva visió correcta, la saviesa.

Provinent de l'Índia, el budisme va penetrar al Tibet a partir del segle VII i va estar completament arrelat al segle VIII, quan es va convertir en el dipositari d'un conjunt d'ensenyaments i de tècniques de meditació que cobreixen la totalitat del pensament budista.

L'escola Kagyu es caracteritza per la importància que dóna, des del principi, a la pràctica meditativa, sense menysprear la importància dels ensenyaments escrites. Aquesta escola està composta, al seu torn, per tres llinatges: el primer es coneix com el llinatge profund, que va del Buda a Manjushri i d'aquest a Nagarjuna; el segon, com el llinatge extens i va del Buda a Maitreya i d'aquest a Asanga; i el tercer, com el llinatge de les instruccions-clau, que va del Buda principal i arriba a saraha i Naropa.

L'escola Karma Kagyu heretar dos corrents molt importants de meditació: els Sis Ioges de Naropa, pràctiques poderoses que treballen amb energies interiors, i el Mahamudra, o el gran segell (o unió) entre la lluminositat de la ment i la vacuïtat de les seves construccions , la meditació més alta i un tret exclusiu de la tradició Karma Kagyu. Actualment aquesta escola està dirigida pel 17è Gyalwa Karmapa, Trinley Thaye Dorje.