Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Retir de Buda Shakyamuni

Retir de Buda Shakyamuni

Gràcies a la meditació tenim la possibilitat de comprendre la naturalesa última de la nostra ment, que és també la fi de tot sofriment.

La meditació és un camí progressiu i que en la seva primera etapa se li diu “shiné”.

La paraula tibetana “shine”, es descompon en dues síl·labes: shi, que significa "apaivagar "i ne significa "romandre", això vol dir que apaivaguem el cos, la paraula i la ment i que romanem en aquest estat de pacificació.

Per apaivagar la ment ens ajudem d'un suport, aquest pot ser ordinari, com la meditació o sagrat com la imatge del buda Shakyamuni.

La meditació en el buda Shakyamuni té l'avantatge d'ajudar-nos no solament a l'estabilitat de la ment, sinó a més, obrir-nos a la influència espiritual del Buda. Gràcies a ella la nostra comprensió s'acreix i el nostre karma es purifica.


Dijous 18 de juliol:
17 :00 Recepció i distribució d'habitacions
19 :00-20 :00 Sopar
21 :00 Introducció al retir

Divendres 19 de juliol:
06 :30-07 :55 Vots de Soyong del mahayana i meditació en Buda Shakyamuni
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Buda Shakyamuni
16 :00-17 :00 Meditació en el Buda Shakyamuni
17 :00-18 :00 Te, suc
18 :00-19 :30 Ensenyament
20 :00-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
22 :30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Dissabte 20 de juliol:
06 :30-07:55 Vots de Soyong del mahayana i meditació en Buda Shakyamuni
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Buda Shakyamuni
16 :00-17 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
17 :00-18 :00 Te, suc
18 :00-19 :30 Ensenyament
20 :00-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
22 :30 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

Diumenge 21 de juliol:
06 :30-07 :55 Meditació en Buda Shakyamuni
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament de conclusió
11 :30-13 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
13 00-15 :00 Dinar i fi del retir