Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Retir de meditació shiné: Meditació en el buda Shakyamuni

Retir de meditació shiné: Meditació en el buda Shakyamuni

Gràcies a la meditació tenim la possibilitat de comprendre la naturalesa última de la nostra ment, que és també la fi de tot sofriment.
La meditació és un camí progressiu i que en la seva primera etapa se li diu “shiné” (zhi gnas).
.
La paraula tibetana “shine”, es descompon en dues síl·labes: shi, que significa "apaivagar "i ne significa "romandre", això vol dir que apaivaguem el cos, la paraula i la ment i que romanem en aquest estat de pacificació.

Per apaivagar la ment ens ajudem d'un suport, aquest pot ser ordinari, com la meditació o sagrat com la imatge del buda Shakyamuni.
La meditació en el buda Shakyamuni té l'avantatge d'ajudar-nos no solament a l'estabilitat de la ment, sinó a més, obrir-nos a la influència espiritual del Buda. Gràcies a ella la nostra comprensió s'acreix i el nostre karma es purifica.

Amb votos de Soyong del mahayana, sinse sopar i en silenci

 

Programa del retir de buda Shakyamuni
Del divendres 10 de juliol al diumenge 12 de juliol:

10 de juliol:
17 :00 Recepció i distribució d'habitacions
19 :00-20 :00 Sopar
21 :00 Introducció al retir


11 de juliol:
06 :30-07 :55 Vots de Soyong del mahayana i meditació en Buda Shakyamuni
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Buda Shakyamuni
16 :00-17 :00 Meditació en el Buda Shakyamuni
17 :00-18 :00 Te, suc
18 :00-19 :30 Ensenyament
19:30-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
22 :00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

12 de juliol:
06 :30-07 :55 Meditació en Buda Shakyamuni
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament de conclusió
11 :30-13 :00 Meditació en Buda Shakyamuni
13:00-15:00 Esmorzar i fí del retir

El preu del retir presencial, des del dia 10 a las 17:00 fins al dia 12 de juliol després del dinar és de 130 €.

El preu del retir online des del dia 10 a las 21:00 fins al dia 12 de juliol a las 13:00 és de 35€ 

 

Les activitats es poden modificar o cancel·lar, Consulteu la pàgina web regularment

Formulari d'inscripció


Nom i cognoms *

Adreça *

Email *

Telèfon *

Data d'arribada *

Data de sortida *

Primer àpat *

Últim menjar *