Fundació Chökyi Ö


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Dharma Chakra

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Retir de Meditació en Chenrezig

Retir de Meditació en Chenrezig

 Chenrezig (spyan ras gzigs) o Avalokitesvara és una figura espiritual que representa l'amor i la compassió com a aspectes fonamentals de la ment, aquest amor bondadós és l'essència de la ment de tots els éssers. La meditació de Chenrezig, està dissenyada per desenvolupar la nostra naturalesa compassiva i, aconseguir veure a tots els éssers amb amor i sense fer diferència entre ells, ens purifica de visions errades i de les emocions aflictives que no permeten que vegem la naturalesa de la nostra ment.

 

Programa:

Amb presa de vots de Soyong i Noble silenci (sense sopar)

 

14 d'agost:

17 :00 Recepció i distribució d'habitacions
19 :00-20:00 Sopar
21 :00 Introducció al retir

15 d'agost:

06 :30-07 :55 Presa de vots de Soyong,I meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09: 30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc de fruita
18 :00-19:30 Ensenyament
19:30 – 20:30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

16 d'agost:

06 :30-07 :55 Presa de vots de Soyong,I meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc de fruita
18 :00-19 :30 Ensenyament
19 :30-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

17 d'agost:

06 :30-07 :55 Presa de vots de Soyong,I meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13:00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17:00-18 :00 Te, suc de fruita
18 :00-19 :30 Ensenyament
19:30-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

18 d'agost:

06 :30-07 :55 Presa de vots de Soyong,I meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar Chenrezig
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc de fruita
18 :00-19:30 Ensenyament
19 :30-20 :30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

19 d'agost:

06 :30-07 :55 Presa de vots de Soyong,I meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar
15 :00-15 :45 Meditació individual a Chenrezig
16 :00-17 :00 Meditació en Chenrezig
17 :00-18 :00 Te, suc de fruita
18 :00-19 :30 nsenyament
19 :30 -20:30 Te, suc
20 :30-22 :00 Meditació en Chenrezig
22:00 Tothom ha de anar a dormir i dormir en pau de manera relaxat

20 d'agost:

06 :30-07 :55 Meditació en Chenrezig
08 :00-09 :30 Esmorzar
09 :30-11 :00 Ensenyament de conclusió
11 :30-13 :00 Meditació en Chenrezig
13 :00-15 :00 Dinar i fi del retir

 
 
PREU PRESENCIAL: 330€
PREU ONLINE:            76€
 
 

Formulari d'inscripció


Nom i cognoms *

Adreça *

Email *

Telèfon *

Data d'arribada *

Data de sortida *

Primer àpat *

Últim menjar *