Fundació Chökyi Ö


El centre estarà tancat durant els mesos de gener i febrer del 2023

RETIRS I PAUTES PRESENCIALS / INSCRIPCIÓ

          


Retir presencial 01 de març al 31 de desembre de 2023

Retirs presencials individuals de meditació

Més informació