Fundació Chökyi Ö

Avis juridique

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB www.fundacionchokyio.org


RESPONSABLE
Lloc web: www.fundacionchokyio.org (d’ara endavant, LLOC WEB) Responsable i titular: FUNDACION CHÖKYI Ö (d’ara endavant, FUNDACION CHÖKYI Ö)
Domicili: Mas l’Om S/N Vallfogona CIF: G-66653593
Telèfon: +34 972 198 575
Correu electrònic de contacte: info@fundacionchokyio.org

Finalitat
www.fundacionchokyio.org es una pàgina web dedicada al budisme. L’accés a determinats continguts exigeix prèviament el registre de les persones interessades complimentant un formulari.

1) Condicions Generals d’Ús
Aquestes Condicions Generals d’Ús regulen el funcionament dels serveis del LLOC WEB www.fundacionchokyio.org que FUNDACION CHÖKYI Ö posa a disposició de les persones interessades. La utilització del LLOC WEB atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals d'Ús.
Per poder accedir al LLOC WEB i als serveis que ofereix, l’usuari ha d’estar d’acord amb les Condicions Generals d’Ús.
Si l'usuari desitja accedir a determinats continguts, realitzar consultes o bé rebre newsletter, prèviament cal formalitzar, explícitament, la lectura i acceptació de la Política de Privacitat.I posteriorment, es podrà enviar el formulari de registre de dades per tramitar la petició concreta.

2) L'accés i l'ús del lloc web
Amb caràcter general l'accés al LLOC WEB és gratuït però per tenir accés a determinats continguts, tant formatius com divulgatius, cal que la persona interessada es registri.

3) Modificacions al lloc web i als serveis
FUNDACION CHÖKYI Ö es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del LLOC WEB, així com els serveis oferts i les Condicions Generals d'Ús. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis i la seva oferta, segons les tendències del mercat, millorar i/o actualitzar el LLOC WEB i adequar-se a la normativa aplicable a cada moment. Si les modificacions aplicades poden comportar un impacte en els drets i les llibertats, seran degudament comunicades als usuaris.

4) Ús correcte del lloc web i dels serveis
L'usuari es compromet a utilitzar el LLOC WEB, els seus continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d'Ús, els bons costums i a l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no fer servir el lloc www.fundacionchokyio.org el contingut i els serveis que s'ofereixen amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals d'Ús, que puguin ser lesius de drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el LLOC WEB, el contingut o els serveis, o impedir la utilització normal o gaudi del LLOC WEB per altres usuaris. L'usuari no podrà obtenir (ampliar o limitar la llista en funció dels serveis o continguts de la pàgina web) altres informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, fitxers de so i/o imatge, vídeos, fotografies, imatges, il·lustracions, música, feel & look, podcasts, audibles, programari, NFT, QR, marques, logos i altres signes distintius, noms, obres científiques, casos clínics, estudis científics, estadístiques (entre d'altres) i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del LLOC WEB o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la vostra disposició o dels que es facin servir habitualment a Internet.
L'usuari no podrà manipular dades identificatives de FUNDACION CHÖKYI Ö, així com el contingut i els serveis que s'ofereixen al LLOC WEB.
L'usuari no podrà manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i, en general, de configuració dels espais del LLOC WEB.
FUNDACION CHÖKYI Ö es reserva el dret de denegar l'accés a la pàgina web www.fundacionchokyio.org en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

5) Política de privacitat
Sempre que l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, l'usuari consent el seu tractament en els termes que s'exposen aquí en forma d'extracte i de forma detallada a la Política de Privacitat. La Política de Privacitat haurà de ser acceptada amb caràcter previ i exprés per l'usuari abans que aquest pugui donar dades personals a FUNDACION CHÖKYI Ö i es pugui realitzar l'acció per a la qual s’han demanat aquestes dades personals.
Generalment, quan un usuari facilita les seves dades personals a través del LLOC WEB, FUNDACION CHÖKYI Ö es tracten i s’incorporen en els processos de tractament de dades de responsabilitat de FUNDACION CHÖKYI Ö, s’haurà d’indicar la seva finalitat associada al formulari de sol·licitud de dades i a l'apartat Finalitats de la Política de Privacitat. La Política de Privacitat aplicada per FUNDACION CHÖKYI Ö està subjecta al Reglament General 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets Digitals (LOPDGDD).
L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat de les dades contingudes en l’esmentat tractament. Si vola exercir aquests drets ho ha de comunicar mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@fundacionchokyio.org indicant la referència “Protecció de Dades”. L'usuari haurà d'aportar la documentació que acredita la seva identitat.
Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per la que han estat comunicades o estigui vigent el consentiment del titular. Si es cancel•la el consentiment o acaba la finalitat, aquestes dades es conservaran bloquejades fins que prescriguin les obligacions legals. Després les dades seran bloquejades o eliminades dels sistemes de tractament.
FUNDACION CHÖKYI Ö garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals. El servidor que emmagatzema les dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'accés a terceres persones no autoritzades, i es troba en territori de la Unió Europea.
L'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades domiciliada a carrer Jorge Juan, núm. 6, Madrid (28001).
L'usuari pot conèixer els proveïdors de serveis de FUNDACION CHÖKYI Ö que presten activitats com encarregats de tractament en la nostra Política de Privacitat

6) Limitació de garanties i responsabilitats
FUNDACION CHÖKYI Ö no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats al sistema informàtic de l'usuari. FUNDACION CHÖKYI Ö, per tan, s’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o arxius dels usuaris.
FUNDACION CHÖKYI Ö farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. Però no pot garantir que les transmissions d'informació facilitades siguin totalment segures. Tot i els nivells de seguretat de protecció utilitzats, les dades de caràcter personal legalment requerides, la instal•lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'usuari sap i coneix que la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent.
FUNDACION CHÖKYI Ö no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus de naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions ens els continguts, falta de disponibilitat del portal, de veracitat i exactitud dels continguts del LLOC WEB www.fundacionchokyio.org.

7) Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial
La majoria dels continguts del LLOC WEB www.fundacionchokyio.org són de propietat exclusiva i mundial de FUNDACION CHÖKYI Ö incloent, sense limitació, (ampliar o limitar la llista en funció dels serveis o continguts de la pàgina web) informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, arxius de so i/o imatge, vídeos, fotografies, imatges, il•lustracions, música, feel & look, podcasts, audibles, programari, NFT, QR marques, logos i altres signes distintius, noms, obres científiques, casos clínics, estudis científics, estadístiques (entre altres), en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del LLOC WEB. A la resta dels supòsits, els continguts han estat degudament llicenciats a FUNDACION CHÖKYI Ö pels seus propietaris. En qualsevol cas, la reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició al públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel propietari a FUNDACION CHÖKYI Ö o pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.
FUNDACION CHÖKYI Ö no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre els drets cedits ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el LLOC WEB i els serveis oferts.
Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen al LLOC WEB són marques registrades i de propietat de FUNDACION CHÖKYI Ö. A la resta dels casos són marques llicenciades a FUNDACION CHÖKYI Ö pels seus titulars legítims.

8) Xarxes Socials
Des del LLOC WEB, l'usuari interessat pot accedir a publicacions dels perfils a (adaptar a les xarxes socials) Facebook, Twitter, Instagram de FUNDACION CHÖKYI Ö. Tot i això, la informació publicada a través d'aquestes xarxes socials està subjecta a les normes establertes per les pròpies xarxes socials i les presents Condicions Generals d'Ús únicament regulen el contingut LLOC WEB. Qualsevol altre enllaç del LLOC WEB que redirigeixi l'usuari a un altre lloc web que no sigui www.fundacionchokyio.org no és responsabilitat de FUNDACION CHÖKYI Ö. Aquests enllaços estan al LLOC WEB amb caràcter informatiu, però serà l’usuari qui podrà clicar i consultar aquests altres llocs web.

Galetes pròpies utilitzades en aquest lloc web
Galetes tècniques
Les galetes tècniques són essencials i necessàries perquè el web funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix.

NOM TIPUS FINALITAT
PHPSESSID Sessió Aquesta cookie s'utilitza per guardar les dades de la sessió de l'usuari. És essencial pel funcionament del web.
lang Personalització Cookie utilitzada per mantenir i recordar l'idioma actual en què navega l'usuari.
cookies, cookiesNav Personalització Cookie que identifica si l'usuari ha acceptat l'ús de cookies.


Galetes de tercers utilitzades en aquest lloc web
Galetes analítiques
El nostre lloc web utilitza galetes de GoogleAnalytics. La informació que recullen aquestes galetes és transferida i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units, d'acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s'apliquen a Google Analytics visiteu: La pàgina web de Google Analytics

NOM TIPUS FINALITAT
_utma, _utmb, _utmc, _utmet, _utmz, _ga, _gat, _gid Analítiques Aquestes cookies són establertes per GoogleAnalytics per rastrejar l'ús de la web. Aquestes cookies no s'estableixen si deshabiliteu les cookies per aquesta web.


1. Cookies de Rendiment
Es tracta de cookies que recullen informació sobre com s’utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden a localitzar i solucionar problemes. La informació recollida és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc web, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació.
Aquestes cookies permetran:
- La navegació
- Que www.fundacionchokyio.org recull informació sobre com s’utilitza la pàgina web, per així entendre com es fa servir, i ajudar-nos a implementar possibles millores. Aquestes cookies no recolliran cap informació que es pugui fer servir amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (com ara les seves dades d'usuari).

2. Cookies Funcionals
Són per millorar l'experiència dels usuaris de www.fundacionchokyio.org. Podrà rebutjar en qualsevol moment l'ús de les cookies. En cap cas s’utilitzen amb finalitats de màrqueting. www.fundacionchokyio.org utilitza aquestes cookies per recordar certs paràmetres de configuració o bé per proporcionar certs serveis que poden arribar a millorar la seva experiència.
Aquestes cookies permetran:
- Recordar les seves dades a l’inici de la sessió al retornar a la pàgina.
Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que pugui ser usada amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari).
Com evitar i esborrar les cookies?
Si no voleu posar cookies al vostre equip, podeu rebutjar cookies al vostre navegador i es poden triar quines cookies acceptar, bloquejar o esborrar.

11) Llei i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals d'Ús, així com qualsevol relació entre l’Usuari i FUNDACION CHÖKYI Ö, es regiran per la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals d'Ús o de les relacions entre l'Usuari i FUNDACION CHÖKYI Ö, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona